ما با رایۀ مشاوره واقع بینانه شما را در اجرا پروژه خود یاری می کنیم که می توان به متره برآورد پروژه جهت تخمین هزینه ها و سود پروژه , منابع انسانی لازم , مصالح مورد نیاز و مدت زمان اجرا پروژه اشاره کرد تا بتوانید هزینه های واقعی و مدت زمان واقعی برای اجرای پروژه های خودآگاه شوید و سپس اقدام به اجرا کنید و همچنین کارشناسان ما با مشاوره به شما , شما را در خرید ملک مناسب که دارای ارزش سرمایه گذاری و سود دهی مناسب  را دارد یاری می دهند.شرکتهای عمرانی نیز می توانند با مشاوره با کارشناسان ما قبل از شرکت در مناقصه ها از هزینه ها و سود پروژه آگاه شوند و با قیمت دهی متناسب در مناقصه ها برنده شوند تا با بیشترین سود و کمترین ریسک پا به این عرصه بگذارند.

خدمات طراحی ما شامل

۱-ارایه پیش طراح ها نقشه معماری و سازه با محاسبه هزینه ی اجرایی آن 

۲-طراحی کلیه نقشه های معماری با محوریت ایده های مشتری و یا طراحی بر پایه کانسپت ها می باشد

۳-طراحی نقشه های سازه با کمترین وزن با محاسبه هزینه اجرا

۴-طراحی نقشه های سازه فضا کار و سازه های LSF به دو روش کانادایی و نیوزلندی با محاسبه هزینه اجرا

۵-بهسازی نقشه های سازه ای و کاهش وزن سازه و یا پایدار سازی سازه

۶-طراحی نقشه های سازه سیستم هایی از جمله مهانیت , سقف های کششی , سقف های یوبوت و ....

۷-طراحی مخازن آب

۸-طراحی نقشه های برق ساختمان و هوشمند سازی

۹-طراحی نقشه های کنترلی و اتوماسیون کارگاهها و کارخانجات

۱۰-طراحی تاسیسات مکانیکی و سیستمهای لوله کشی ساختمان و آبیاری باغات

۱۱-طراحی های ۳بعدی نما همراه با داتیل با محاسبه هزینه اجرا

۱۲-طراحی های ۳بعدی داخلی همراه با داتیل با محاسبه هزینه اجرا

۱۳-طراحی های ۳بعدی آشپزخانه و کابینت و کمد همراه با داتیل با محاسبه هزینه اجرا

۱۴-.......