یکی از اهداف ما توسعه شهری برای ایجاد محلی مناسب برای زندگی هموطنان می باشد لذا شرکت ایستاسازان برج با شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی , دولت را در دستیابی به این مهم یاری می کند و امیدواریم با اجرای هرچه بهتر این گونه با پروژه و برخورد با آنان به مانند پروژه های شخصی و اجرا در کوتاهترین زمان ممکن سهم خود را در این زمینه به درستی ایفا کنیم.

توان علمی و اجرایی ما باعث شده با مشارکت در پروژه های شهری مانند توسعه راه , زیباسازی شهری , بهسازی ساختمان ها , نقشه برداری شهری و مشاوره و طراحی پا به این عرصه بگذاریم .